اطلاعیه مراسم قدردانی از پرسنل نمونه سال ۹۶ کلینیک

یکی از مهمترین وظایف هر سازمانی شناسایی و معرفی پرسنل نمونه و قدراتی از انها بعنوان نماینده همه کارکنان مسئولیت پذیر ، پرکار ، کاردان و دلسوز آن سازمان می باشد. این مهم در مجموعه کلینیک چشم پزشکی چشمخانه سالی یکبار اجرا می شود. در همین راستا کلینیک مرکزی با تدوین برنامه انتخاب پرسنل نمونه در همه گروههای شغلی و بررسی های دقیق در یک سال گذشته با ارزیابی های مشخص٬ موفق به شناسایی تعدادی از شما عزیزان به عنوان پرسنل نمونه شده است.
به همین منظور به رسم هر سال جهت معرفی این عزیزان وقدردانی از همه پرسنل به پاس یک سال خدمت صادقانه و همکاری با کلینیک مرکزی مراسمی در روز شنبه ۵ اسفند ساعت ٨ صبح در طبقه همکف پلاک ٢٢ برگزار می شود لذا از همه کارکنان کلینیک دعوت می شود دراین گردهمایی شرکت نمایید.
باشد که با حضور همه شما از یکسال تلاش پر ثمر همه کارکنان بخصوص همکاران نمونه کلینیک سپاسکزاری نماییم.

چشم پزشکی