اولین گردهمایی سال ۱۳۹۷ کلینیک چشمخانه

اولین گردهمایی سال ۱۳۹۷ کلینیک چشمخانه روز جمعه مورخ ۲۲ تیر ساعت ۹ الی ۱۱ در محل ساختمان پلاک ۳۲ برگزار شد

اولین گردهمایی سال 1397

اولین گردهمایی سال ۱۳۹۷ کلینیک چشمخانه روز جمعه مورخ  ۲۲ تیر ساعت ۹ الی ۱۱ در محل ساختمان پلاک ۳۲ برگزار شد. در این گردهمایی تابستانه که با حضور کارکنان کلینیک برگزار گردید .
ابتدا آقای دکتر قایم پناه مدیر عامل کلینیک با گزارشی از وضعیت نیروی انسانی کلینیک از جهات مختلف تحصیلی ،جنسیتی ، دریافت حقوق در رده های مختلف و… به اقدامات انجام شده در خصوص افزایش حقوق کارکنان ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مانند افزایش حقوق پایه وافزایش مبلغ اضافه کاری بر اساس موازین قانونی وافزایشات قانونی سالانه اشاره کردند ودرخصوص شاخص های مرتبط با پرداخت کارانه پرسنل توضیحاتی مبسوطی مبنی بر اینکه این پرداخت بیشتر در جهت افزایش عملکرد از نظر کمی وکیفی بویژه برای کادر درمان است ارائه نمودند . ایشان همچنین با تشریح چارت سازمانی کلینیک و طرح طبقه بندی مشاغل که توسط اداره کار تایید وتصویب شده است، به اهمیت رعایت سلسله مراتب اداری و توجه به شرح وظائف تعیین شده مدیران وکارکنان پرداختند وبه اهمیت مسئول بودن وپاسخگو بودن خود و مسئولان وکلیه کارکنان پرداختند . همچنین بر پیگیری اجرای فرایندهای اصلاح شده ، تدوین فرایند های جدید واموزش انها به صاحبان فرایند ها در کلینیک تاکید کردند وهمه را به مطالعه شرح وظائف خود فراخواندند واظهار امید واری کردند با رعایت موازین علمی مدیریت ، اجرای قوانین وضوابط ، ایجاد نظم ، پاسخگویی ، تبین مسولیت و مدیریت زمان وتکریم بیماران قدمهای موً تری با همکاری وهمدلی همه کارکنان کلینیک برای ارتقائ جایگاه کلینیک برداشته شود .
سپس آقای مهندس بختیاری مدیر داخلی کلینیک که اخیرا در این سمت منصوب شدند ضمن معرفی خود و وتشریح سوابق کاری ومدیریتی بر اهمیت کار تیمی در کلیه امور کلینیک ودقت در انجام امور محوله بر بکارگیری همه توان وتجربیات خود برای اداره هرچه بهتر اداره کلینیک تاکید کردند وی همچنین اضافه کردند با صبر وبرنامه ریزی بتوانند با همراهی وهمکاری کارکنان ومسئولان مربوطه اقدامات موثری بعمل اورند .
کارکنان کلینیک نیز با بیان نقطه نظرات خود در قالب پیشنهادات و انتقادات، مسایل ونکته نظرات خود را مطرح نمودند و آقای دکتر قائم پناه ضمن تشکر از پیشنهادات وانتقادات مطرح شده اظهار امید واری کردند که ضمن بررسی مطالب مطرح شده اقدامات لازم بعمل اید.