مجمع عمومی عادی سالانه سهامداران شرکت چشمخانه برگزار گردید

کلینیک چشم پزشکی چشمخانه

جمعه گذشته مورخ ۲۸ شهریور، چهاردهمین مجمع عمومی عادی سالانه سهامداران شرکت چشمخانه با حضور جمعی از سهامداران در محل کلینیک چشمخانه از ساعت ۲۰ صبح الی ۱۳:۳۰ برگزار گردید.

در این جلسه ضمن ارایه گزارش مالی توسط حسابرس، مدیر عامل محترم جناب آقای دکتر محمد جعفر قائم پناه به بیان اهم گزارش عملکرد در یک سال گذشته پرداختند.

در ادامه این جلسه با تصمیم گیری در خصوص برخی موضوعات از جمله بازرس قانونی، وکیل قانونی، تصویب صورتحسابهای مالی، توزیع سود سهام و پاداش هیأت مدیره، سهامداران به کاندیدهای منتخب خود برای انتخاب اعضا هیأت مدیره برای دو سال آینده رای دادند. نتایج شمارش آرا به ترتیب به قرار ذیل بود؛

آقای دکتر محمدجعفر قائم پناه

آقای دکتر محسن بهمنی کشکولی

آقای دکتر سعیدرضا انتظاری

آقای دکتر مسیح هاشمی خوراسگانی

آقای دکتر سامان خرمی نژاد

آقای دکتر محمد مهدی پرورش ریزی

آقای دکتر مهدی مدرس زاده اصفهانی

همچنین موسسه امین حسابرس افق به عنوان بازرس اصلی و آقای دکتر عادل قاسم پور به عنوان بازرس علی‌البدل رای آوردند.

اولین جلسه هیات مدیره در روز یکشنبه مورخ ۳۰/۰۲/۹۷ برگزار خواهد شد.