مدل جدید ایمپلنت نظارت بر سطح گلکوم چشم با نام Eyemate معرفی شد

ایمپلنت نظارت بر سطح گلکوم چشم

گلوکوم به نوعی بیماری چشمی گفته می شود که با وارد آوردن آسیب جدی به عصب، می تواند موجب نابینایی دائمی بیمار شود.

در چند وقت اخیر ایمپلنت های مناسبی با هدف نظارت بر سطح گلکوم چشم عرضه شدند که با بررسی آن ها می توان نتیجه گرفت که گزینه ی مناسبی برای تعیین این سطح محسوب می شوند.  جدیدا از مدلی با نام Eyemate رونمایی شده که قرار است به زودی با سطح نتایج بهتر به بازار اروپا عرضه شود.