چشم مصنوعی و ایمپلانت چشمی چیست؟

چشم مصنوعی و ایمپلانت چشمی

ایمپلانت‌های چشمی از جنس پلاستیک یا املاح مرجانی و به شکل کروی ساخته می‌شود. سپس در حفره چشم قرار داده شده و توسط ملتحمه (لایه شفافی که سفیدی چشم را می‌پوشاند) پوشیده می‌شود. غالبا بدلیل وجود عضلات چشمی در اطراف ایمپلانت، قرار گرفتن در زیر ملتحمه یا حتی در داخل اسکلرا (صلبیه)، امکان در آوردن آن وجود ندارد. چشم مصنوعی نیز مشابه چشم سالم و منطبق بر رنگ آن طراحی و ساخته می‌شود. سپس در روی ایمپلانت چشمی و ملتحمه قرار داده شده و توسط سطح داخلی پلک‌ها نگه داشته می‌شود. بر خلاف ایمپلانت، بیمار می‌تواند در مواردی که چشم مصنوعی دچار چسبندگی شده باشد آنرا برای تمیز کردن خارج کرده، با آب و صابون غیرمعطر تمیز کند و سپس زیر شیر آب سرد آنرا کاملا شستشو دهد.

عضلات چشم به ایمپلانت چشمی وصل شده بنابراین چشم مصنوعی می‌تواند همراه با حرکت چشم سالم، حرکت کند. در بعضی از بیماران با ایمپلانت چشمی مرجانی، یک سوراخ در داخل ایمپلانت حفر شده و سپس بستی در داخل سوراخ در عقب چشم مصنوعی قرار می‌گیرد که حرکت همزمان ایمپلانت چشمی و چشم مصنوعی را امکان پذیر می‌کند. (شکل۱)

شکل۱- سوراخ حفر شده در داخل ایمپلانت و بست در داخل سوراخ در عقب چشم مصنوعی جهت حرکت همزمان ایمپلانت چشمی و چشم مصنوعی در بعضی از بیماران با ایمپلانت چشمی مرجانی

چشم مصنوعی و ایمپلانت

علل

تخلیه و برداشتن چشم معمولاً بدلیل درد، نابینایی، پیشگیری از صدمه به چشم مقابل، برداشتن تومورهای داخل چشمی و اصلاح وضعیت ظاهری بیمار تحت عمل بیهوشی عمومی انجام می‌گردد. در این حالت ممکن است چشم به طور کامل خارج شده (انوکلئاسیون) و یا قسمت اعظمی از محتویات داخل کره چشم برداشته شود (اویسکراسیون). س از انجام عمل از لحاظ ظاهر و زیبایی استفاده از چشم مصنوعی و ایمپلانت چشمی ضروری است (شکل ۲ و ۳).

شکل ۳- اویستراسیون؛ قسمت اعظمی از محتویات داخل کره چشم برداشته شده سپس از لحاظ ظاهر و زیبایی از چشم مصنوعی و ایمپلانت چشمی استفاده می‌شود.

چشم مصنوعی و ایمپلانت چشمی

شکل۲ – انوکلئاسیون؛چشم به طور کامل خارج شده سپس از لحاظ ظاهر و زیبایی از چشم مصنوعی و ایمپلانت چشمی استفاده می‌شود.

چشم مصنوعی و ایمپلانت

توصیه‌ها:

ـ حتماً جهت محافظت از چشم سالم از عینک محافظ استفاده کنید.
ـ پروتزهای چشمی در گروهی از بیماران ایجاد حساسیت و ترشح در بافت‌های چشم می‌کنند که ضروری است مشاوره با پزشک جراح صورت گیرد.
ـ خارج کردن و شستشوی پروتز با فواصل زمانی مناسب و طبق دستور پزشک انجام شود، زیرا انجام این عمل بیش از حد توصیه شده، سبب افزایش ترشح می‌شود