کراتوکونوس -قوز قرنیه

ﻗﻮز ﻗﺮﻧﻴﻪ – Keratoconus

کراتوکونوس يا قوز قرنيه بيماری غيرالتهابی پيشرونده ای استکه اغلب به صورت دو طرفه ديده می شود.اين بيماری معمولا در دهه دوم و سوم زندگی بروز و با سرعت پيشرفت میکند و بعد از آن سرعت پيشرفت آن کمتر خواهد شد. کراتوکونوس در لغت به معنای قرنيه مخروطی شکل می باشد که در اين بيماری رشته های پروتئينی موجود در قرنيه که کلاژن ناميده میشوند ، ضعيف شده و تواناييلازم جهت نگه داری شکل قرنيه را از دست می دهند و در نتيجه قرنيه نازک شده و شکل آنتغيير میکند.
به طور طبيعی قرنيه در افراد نرمال شکلیگرد وکروی دارد اما درافراد مبتلا به کراتوکونوس قرنيه برآمده و مخروطی شکل میشود. اين تغيير شکل قرنيه و نامنظمی ايجاد شده در آن منجر به ايجاد آستيگماتيسم نامنظم و نزديک بينی در چشم و درنتيجه کاهش بينايی و کيفيت ديد فرد می شود.اين بيماری معمولا دوطرفه است اما يک چشم ممکن است زودتر و شديدترگرفتار شود.

 علل احتمالی ايجادکراتوکونوس:
با وجود تحقيقات فراوان علت دقيق اين بيماری هنوز مشخص نشده است اما احتمال ميرود که دلايل زير در ايجاد اينبيماری موثر باشند.
1 .ژنتيک و توارث
2 .مالش مکرر چشم
3 .اختلالات بافت همبند
4 .آلرژی های چشمی
5 .سندرم داون و ساير بيماريهای سيستميک

درمان قوز قرنيه:

درمان اين بيماری بسته به مرحله ی بيماری و ميزان پيشرفت آن متفاوت است.هدف از درمان در اين بيماری بود ديد وجلوگيری از بدتر شدن شرايط می باشد و بايد توجه داشتکه درمان قطعی برای آن وجود ندارد.اين بيماری باعث نابينايیکامل نمی گردد ولی محدوديت ديد ايجاد می کند و می توان با درمان موجود شرايط راحتر نمود.درمان های اين بيماری به دودسته جراحی و غير جراحی تقسيم ميشود.برای اصلاح ديد اين بيماران در انواع خفيف بيماری عينک يا لنز تماسی نرم ممکن استکمک کننده باشد ولی با پيشرفت بيماری و نازکتر شدن و تغيير شکل بيشتر قرنيه اين درمانها ديگر چندانکارساز نخواهد بود و ديد فرد با عينک و لنز تماسینرم کامل نخواهد شد. لذا درمان بعدی بيماری به منظور  بينايی شخص استفاده از لنزهای تماسی سختRGPمیباشد. اين لنزها قابليت بيشتری برای اصلاح آستيگاتيسم نامنظم قرنيه را دارند و ديد کامل تری به شخص خواهند داد، اماتحمل و عادتکردن به مدت زمان بيشتری را می طلبد.با توجه به ماهيت پيشرونده اين بيماری بايد توجه داشت که در فواصل کوتاه به تجويزکننده لنز بايد مراجعه نمود تا در صورت نياز به تغيير مشخصات لنز اقدام شود .
در صورتی که قرنيه قادر به تحمل لنز سخت معمولی نبوده و يا لنز توانايی اصلاح ديد بيمار را نداشته باشد قدم بعدی میتواند استفاده از لنزهای بزرگتر تحت عنوان لنزهای اسکلرال PROSE,MSD,CKباشد.اين لنز ها قطر بزرگتری را دارند و راحتی فرد بيشتر خواهد بود همچنين احتمال افتادن اين لنزها از چشم بسيار کم می باشد. اين لنزها باتوجه به اينکه باقرنيه تماس ندارند احتمال ايجاد اسکار را کاهش ميدهند اما لازم به ذکر استکه قيمت اين لنزها نسبت به لنزهای معمولی بيشتر می باشد.
اقدام بعدی در صورت عدم موفقيت روش های قبلی ياعدم راحتی بيمار با لنزاستفاده از روش های جراحی می باشد.از جملهاين روش ها می توان به کار گذاری رينگ های داخل قرنيه و پيوند قرنيه اشاره نمود.البته بايد توجه داشتکه در بسياری موارد بعد از جراحی ممکن است نياز به عينک و يا لنز تماسی وجود داشته باشد تا بتوان ديد کاملی داشت و پيوند قرنيه به تنهايی نمی تواند ديدکاملی را به بيمار بدهد.

درباره | تماس | فرم استخدام | فرم همکاری پزشکان | انتقادات و پیشنهادات

ساعات کاری
شنبه تا چهارشنبه: ساعت ۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰ | پنجشنبه ها: ۷:۳۰ الی ۱۵:۳۰

کلینیک چشمخانه یک

تهران٬ خیابان ولیعصر٬
بالاتر از میدان ونک٬ خیابان والی نژاد٬ پلاک ۳۲
تلفن گویا: ۸۸۸۸۴۴۲۵-۰۲۱
درمانگاه: ۸۸۶۷۷۶۵۳-۰۲۱
درمانگاه: ۸۸۶۷۷۶۹۵-۰۲۱
info[at]cheshmkhaneh.com

کلینیک چشمخانه دو (بيمارستان تريتا)

تهران٬ بزرگراه همت،
بعداز تقاطع بزرگراه آزادگان، روبروی دریاچه چیتگر
تلفن گویا: ۴۷۲۴۱۹۰۰-۰۲۱

چشمخانه در شبکه های اجتماعی

کلینیک چشم پزشکی چشمخانه را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید و از اطلاعات مفید آن بهره مند شوید